SPORT BAR OÁZA

Žďár nad Sázavou, Kontakt: Božena Dobiášová, tel.: 566 629 544, mobil: 731 406 472, e-mail: info@ala-gastro.cz

Kulečníkový stůl

Aby byl správně pochopen výklad pravidel, musí být stůl následovně označen:

      A - přední bod

      B - přední linie

      C - střední bod

      D - zadní bod

      E - prodloužená linie

      F - přední pole

      G - přední mantinel

      H - zadní mantinel

Popis kulečníkového stolu

Postavení koulí

Při stavění koulí musí být použit trojúhelník. Přední koule musí být postavena na zadním bodu, ostatní koule musí být za touto koulí v těsném kontaktu vedle sebe.

Velikost poolových stolů

Označení hrací plocha (cm)
6 ft 90,00 x 180,00
7 ft 101,00 x 202,00
8 ft 111,80 x 223,60
9 ft 127,00 x 254,00

SVĚTOVÁ STANDARDIZOVANÁ PRAVIDLA SVĚTOVÉ POOL-BILLIARDOVÉ ASOCIACE (WPA)

(Verze 1/1/06 – Výňatek z pravidel určený pro veřejnost)

(Pravidla hry WPA byla doplněna na General Assembly 2005, čímž bylo dáno ve známost dvouleté moratorium na změny pravidel do konce roku 2007)

 

Všeobecná pravidla poolových her

Tato všeobecná pravidla se aplikují na všechny poolové hry, pokud nejsou v přímém rozporu s pravidly pro jednotlivé hry.

STOLY, KOULE, VYBAVENÍ

Všechny hry popisované v těchto pravidlech jsou vytvořeny pro stoly, koule a vybavení, které splňují standardy, předepsané v WPA Equipment Specifications.

STAVĚNÍ KOULÍ

Při stavění koulí do výchozího tvaru musí být použit trojúhelník a čelní koule umístěna na zadní bod stolu. Všechny koule musejí být zařazeny za čelní koulí a přitisknuty k sobě, aby všechny měly vzájemný kontakt.

ZASAŽENÍ BÍLÉ KOULE.

Řádný strk vyžaduje, aby bílá koule byla zasažena výhradně hlavičkou tága. Prohřešek proti tomuto pravidlu je faul.

HLÁŠENÍ STRKŮ

Pro hry s hlášeným strkem smí hráč hrát kouli dle vlastního výběru, ale dřív než zahraje, musí oznámit hlášenou kouli a hlášenou kapsu. Nemusí určovat žádné detaily jako jsou doteky, karamboly, kombinace a mantinely (vše z toho je legální). Všechny dodatečně potopené koule při řádném strku budou započteny ve prospěch hráče na strku.

CHYBA PŘI POTOPENÍ KOULE.

Jestliže hráč nepotopí kouli do kapsy během řádného strku, hráčův náběh končí a na řadě u stolu je soupeř.

ROZEHRÁNÍ O ROZSTŘEL.

Rozehrání o zahajovací rozstřel se provádí pomocí následující procedury. Každý hráč by měl použít kouli stejné velikosti a hmotnosti (přednostně bílé koule, pokud však ty nejsou k dispozici, pak nepůlené barevné koule). Jeden z hráčů se postaví vpravo, druhý vlevo k přední straně stolu, ručně umístí svou kouli za přední čáru a oba současně zahrají kouli směrem k zadnímu čelu stolu. Hráč, jehož koule skončí blíže k přednímu mantinelu, získává právo rozstřelu. Hraná koule se smí dotknout zadního mantinelu nejvýše jednou. Jiné doteky mantinelů nemají význam až na výjimky uvedené dále. Rozehrání je automaticky prohrané, když:

 1. koule přejde na soupeřovu polovinu stolu,
 2. koule se nedotkne zadního mantinelu,
 3. koule spadne do kapsy,
 4. koule vyskočí ze stolu,
 5. koule se dotkne dlouhého mantinelu,
 6. koule zůstane v rohové kapse a mine hranu předního mantinelu nebo
 7. koule zasáhne zadní mantinel víc než jednou. Pokud pravidla rozehrání poruší oba hráči nebo pokud rozhodčí není schopen určit, která z koulí je blíže, rozehrání je nerozhodné a zopakuje se.

 

ZAHAJOVACÍ ROZSTŘEL.

Zahajovací rozstřel je určen buď rozehráním nebo losem. (Procedura rozehrání o rozstřel je požadována při formálních soutěžích.) Hráč, který vyhrál rozehrání nebo los, má volbu provedení zahajovacího rozstřelu nebo jeho přenechání soupeři.

BÍLÁ KOULE PŘI ZAHAJOVACÍM ROZSTŘELU.

Počáteční rozstřel se provádí bílou koulí umístěnou ručně za přední čarou (kdekoliv v záhlaví). Barevné koule se umístí v souladu se specifickými pravidly hry. Při zahajovacím rozstřelu je hra pokládána za zahájenou, jestliže byla bílá koule zasažena hlavičkou tága.  

ODKLONĚNÍ BÍLÉ KOULE PŘI ZAHAJOVACÍM ROZSTŘELU.

Pokud je při zahajovacím rozstřelu bílá koule zastavena nebo odkloněna potom, co překročí přední čáru a dříve, než zasáhne postavené barevné koule, je to pokládáno za faul a ztrátu pořadí. Soupeř má možnost rozehrát z ruky v záhlaví nebo rozehrání z ruky v záhlaví předat provinilému hráči. (Výjimka: 9-ball, viz pravidlo 5.10 Hra z ruky kdekoliv na stole). Musí být učiněno varování, že druhé porušení během zápasu povede na prohru zápasu jeho zrušením (viz pravidlo 3.29).

HRA Z RUKY V ZÁHLAVÍ.

Tato situace se používá v konkrétních hrách, kde je předepsán rozstřel ze záhlaví nebo když je potopení bílé koule trestáno tím, že druhý hráč rozehrává z ruky v záhlaví. Rozehrávající hráč má právo umístit bílou kouli kdekoliv za přední čarou (v záhlaví). Hráč na strku smí hrát na libovolnou barevnou kouli, pokud základna koule leží na přední čáře nebo před ní. Nesmí hrát na žádnou kouli, jejíž základna leží za přední čarou (uvnitř záhlaví), pokud nejprve nezahraje bílou kouli přes přední čáru, a ta se pomocí odrazů od mantinelů vrátí za přední čáru (do záhlaví) a zde zasáhne barevnou kouli. Základna koule (bod, v němž se koule dotýká stolu) určuje, zda je koule před nebo za přední čarou. Pokud střídající hráč z nepozornosti umístí bílou kouli na přední čáru nebo před ní (mimo záhlaví), rozhodčí nebo soupeř musí informovat hráče na strku o nesprávném umístění bílé koule dříve, než je úder proveden. Pokud soupeř takto hráče na strku neupozornil před provedením úderu, je strk pokládán za řádný. Pokud je hráč na strku upozorněn na nesprávné postavení, musí bílou kouli přemístit. Pokud hráč umístí bílou kouli zcela a zřejmě mimo záhlaví a zahraje bílou kouli, jde o faul. Pokud se rozehrává z ruky v záhlaví, není bílá koule ve hře, dokud hráč nezahraje bílou kouli přes přední čáru úderem prostřednictvím hlavičky svého tága. Poloha bílé koule může být nastavována rukou, tágem atd., dokud nebyla uvedena do hry. Jakmile je bílá koule ve hře, nesmí ji hráč žádným způsobem dále ovlivňovat. Pokud se tak stane, jde o faul. Navíc, pokud strk mine řádnou cílovou kouli nebo bílá koule nepřejde přes přední čáru, vznikne faul a soupeř rozehrává z ruky v souladu se specifickými pravidly hry.

POTOPENÉ KOULE.

Koule je pokládaná za potopenou, jestliže v důsledku jinak řádného strku spadne z plochy stolu do kapsy a zůstane tam (koule, která propadne kapsou až na podlahu, není pokládána za kouli, která nezůstala v kapse). Koule, která se vrátí z kapsy zpět na plochu stolu, není potopenou koulí.

POLOHA KOULÍ.

Poloha koule je posuzována podle polohy její základny (nebo středu).

NOHA NA PODLAZE.

Hráč musí mít nejméně jednu nohu v kontaktu s podlahou v okamžiku kontaktu hlavičky tága s bílou koulí, jinak vznikne při strku faul. Obutí musí být normální a v souladu s velikostí, tvarem a způsobem jeho nošení.

STRK S KOULEMI V POHYBU.

Za faul je pokládáno, pokud hráč zahraje, když je bílá nebo libovolná barevná koule v pohybu (rotující koule je koule v pohybu).

DOKONČENÍ STRKU.

Strk není dokončen (a důsledku toho se nepočítá), dokud se všechny koule na stole po strku nezastaví (rotující koule je koule v pohybu).

DEFINICE PŘEDNÍ ČÁRY.

Oblast za přední čarou (záhlaví) neobsahuje přední čáru. V důsledku toho barevná koule, která stojí na přední čáře, je hratelná, pokud specifická pravidla hry vyžadují, že hráč musí hrát na kouli před přední čarou. Rovněž bílá koule, pokud má být dána do hry za přední čarou (hra z ruky v záhlaví), nesmí být umístěna přímo na přední čáru. Musí být za ní.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY FAULY.

Ačkoliv tresty za fauly se liší hra od hry, následující ustanovení platí pro všechny fauly:

 1. náběh hráče končí;
 2. při faulu během strku je strk pokládán za chybný a žádné potopené koule se nezapočítají ve prospěch hráče;
 3. potopená(é) koule jsou vráceny na stůl na podélnou čáru k zadnímu bodu, ale pouze pokud to vyžadují pravidla pro konkrétní hru.

CHYBA PŘI KONTAKTU BAREVNÉ KOULE.

Je pokládáno za faul, pokud se při strku bílá koule nejprve nedotkne některé povolené koule. Hraní pryč od koule, která je v doteku s bílou koulí, neznamená zásah této koule.

ŘÁDNÝ STRK.

Pokud není uvedeno jinak ve specifických pravidlech hry, hráč musí dosáhnout, aby bílá koule kontaktovala povolenou barevnou kouli a pak

 1. potopit číslovanou kouli nebo
 2. dosáhnout, aby bílá koule nebo libovolná číslovaná koule kontaktovala mantinel. Chyba z nedodržení těchto požadavků způsobí faul.

POTOPENÍ BÍLÉ KOULE.

Za faul je pokládáno, pokud během strku spadne bílá koule do kapsy. Pokud se bílá koule dotkne potopené barevné koule (např. v kapse plné barevných koulí), jde o faul.

FAULY DOTYKEM KOULÍ.

Faulem je strčit, dotknout se nebo vyvolat jiným způsobem kontakt s bílou koulí ve hře nebo barevnou koulí ve hře, a to čímkoliv (tělem, oděvem, křídou, hráběmi, tělem tága atd.) kromě hlavičky tága, jež (jako jediná) smí kontaktovat bílou kouli při provádění řádného strku. Pokud je zápas řízen rozhodčím, každá barevná koule přemístěná při běžném faulu musí být navrácena co nejpřesněji do původní pozice z rozhodnutí rozhodčího a střídající hráč nemá volbu přestavení.

FAUL UMÍSTĚNÍ.

Dotek libovolné barevné koule prostřednictvím bílé koule během hry z ruky je faul.

FAUL DVOJITÉHO ÚDERU.

Pokud se bílá koule před úderem dotýká požadované barevné koule, hráč smí hrát směrem k ní s podmínkou, že jde o běžný strk. Pokud tágo zasáhne bílou kouli při strku víc než jednou, nebo pokud je tágo v kontaktu s bílou koulí během nebo po kontaktu bílé koule s barevnou, jde o faul. (Viz pravidlo 2.20 pro posuzování tohoto druhu strků.) Pokud je třetí koule nablízku, je nutné dát pozor, aby nevznikl faul dle první části tohoto pravidla.

FAULY PROSTRČENÍM.

Za faul se pokládá, pokud je bílá koule posouvána hlavičkou tága s kontaktem udržovaným déle než odpovídá době srovnatelné s běžným strkem. (Takové údery bývají nazývány jako prostrky).

FAULY Z HRÁČSKÉ ZODPOVĚDNOSTI.

Hráč je zodpovědný za křídu, hrábě, pouzdro a všechny ostatní předměty, nebo vybavení, které si přináší či používá v blízkosti stolu. Pokud např. upustí křídu nebo shodí hlavu mechanické podpory, je vinen faulem, pokud takový předmět kontaktuje libovolnou kouli ve hře (případně jen bílou kouli, pokud zápas není řízen rozhodčím).

ZAKÁZANÝ SKOK KOULE.

Za faul se pokládá, pokud hráč zasáhne bílou kouli pod středem („podkopne“ ji) a záměrně způsobí, že koule vyskočí nad plochu stolu ve snaze přeskočit překážející kouli. Taková skoková akce může příležitostně vzniknout nechtěně a takové skoky nemají být pokládány za fauly dle vzhledu; může však jít o fauly v důsledku kontaktu jiných částí tága s koulí během strku.

SKOKY.

Pokud není stanoveno jinak v pravidlech pro konkrétní hru, je povoleno vyvolat, aby bílá koule v důsledku zvednutí tága při strku vyskočila nad plochu stolu. Každé sklouznutí tága při provádění strku skokem je pokládáno za faul.

KOULE VYHOZENÉ ZE STOLU.

Koule, které skončí po strku jinde než na ploše stolu, (na horní ploše mantinelu nebo rámu stolu, na podlaze atd.) jsou pokládány za vyhozené koule. Koule mohou vyskočit na vršek mantinelu i rám stolu během strku, aniž by byly pokládány za vyhozené, pokud se vrátí na plochu stolu vlastní silou a bez dotyku s něčím, co není součástí stolu. Stůl se skládá pouze ze svých trvalých součástí. (Koule, které narazí nebo se dotknou čehokoliv, co není součástí stolu, jako je osvětlení stolu, křída na vrchu mantinelu nebo rámu atd. budou pokládány za vyhozené koule, i kdyby se nakonec vrátily na plochu stolu po kontaktu s takovými objekty. Ve všech poolových hrách, kde strk vedl na vyhozenou kouli, je takový strk faulem. Všechny vyhozené barevné koule jsou vráceny na stůl na podélnou čáru k zadnímu bodu (s výjimkou pro 9-ball a 8-ball) poté, co se všechny koule zastaví. Pro navrácení bílé koule do hry po jejím vyhození ze stolu platí specifická pravidla pro konkrétní hru.

ZVLÁŠTNÍ TREST ZA ÚMYSLNÝ FAUL.

Bílá koule ve hře nesmí být záměrně zasažena ničím jiným než hlavičkou tága (jako kostice, tělo tága apod.). Takový kontakt je automaticky faulem. Pokud rozhodčí usoudí, že kontakt byl úmyslný, bude varovat hráče jednou během zápasu, že druhé porušení během tohoto zápasu vyvolá prohru zápasu jeho zrušením. Pokud k druhému porušení dojde, zápas musí být zrušen.

LIMIT JEDNOHO FAULU.

Pokud pravidla konkrétní hry neurčují jinak, hráči je vyměřen pouze jeden faul v jednom náběhu. Pokud může být použito více trestů, je použit trest s nejvyšší sazbou.

SAMOVOLNÝ POHYB KOULÍ.

Pokud se koule posune, usadí, otočí nebo jinak pohne „sama od sebe“, koule se ponechá v pozici, kterou zaujala a hra pokračuje. „Visící“ koule, která samovolně spadne do kapsy poté, co byla bez pohybu 5 sekund a déle, bude přemístěna co nejpřesněji do pozice před spadnutím a hra bude pokračovat. Pokud barevná koule spadne do kapsy „sama od sebe“, když na ni hráč hraje, takže bílá koule projde místem, kde byla koule umístěna, a nemůže ji zasáhnout, bílá i barevná koule by měly být umístěny do svých pozic před strkem a hráč strk zopakuje. Všechny ostatní koule, které byly strkem dotčeny, by rovněž měly být přemístěny do původních pozic před opakováním strku.

UMISŤOVÁNÍ VRACENÝCH KOULÍ.

Pokud specifická pravidla hry vyžadují vracení koulí, pak tyto koule budou na stůl umisťovány po skončení strku na podélnou půlící čáru stolu. Samostatná koule se umístí na zadní bod. Pokud má být vrácena více než jedna koule, jsou umisťovány na podélnou čáru ve vzestupném numerickém pořadí počínaje na zadním bodu ve směru k zadnímu rámu. Pokud na zadním bodu nebo blízko něho leží koule a překáží v umisťování vracených koulí, vracené koule jsou umisťovány na podélnou čáru co nejblíže zadnímu bodu bez přemisťování překážejících koulí. Vracené koule by měly být umisťovány co nejblíže k sobě nebo uspány (podle úsudku rozhodčího) s překážejícími koulemi, s výjimkou, kdy překážející koule je bílá. Koule umisťované vůči bílé kouli budou umístěny co nejblíže, ne však uspány. Pokud není pro vracené koule dost místa na podélné čáře mezi zadním bodem a zadním mantinelem, pak jsou zbývající vracené koule umisťovány na podélnou čáru před zadní bod, opět v číselném pořadí koulí (s nejnižším číslem u základního bodu).

ZASEKNUTÉ KOULE.

Pokud se dvě nebo více koulí vzpříčí v ústí nebo mezi stranami kapsy s jednou nebo více koulemi ve vzduchu, měl by rozhodčí prohlédnout koule v pozici a použít následující proceduru: promítnout každou kouli svisle dolů; každá koule, která by podle jeho rozhodnutí měla spadnout do kapsy, pokud by spadla svisle dolů, je potopená koule, zatímco každá, která by skončila na ploše stolu, je ve hře. Tyto koule jsou pak dle úvahy rozhodčího umístěny a hra pokračuje v souladu s pravidly konkrétní hry, jakoby k žádnému zaseknutí nedošlo.

NADBYTEČNĚ POTOPENÉ KOULE.

Pokud dojde během řádného započítaného strku k potopení dalších koulí, jsou tyto koule započítány v souladu s pravidly o počítání pro konkrétní hru.

VNĚJŠÍ RUŠENÍ.

Pokud osoba, která není hráčem, pohne během zápasu koulemi (nebo narazí do hráče tak, že to přímo ovlivní hru), budou koule navráceny co nejblíže do původních pozic před událostí a hra bude obnovena bez sankce vůči dotčenému hráči. U oficiálních zápasů provede přemístění koulí rozhodčí. Toto pravidlo se uplatní také na události „z vyšší moci“ jako je zemětřesení, vichřice, pád osvětlení, výpadek proudu atp. Pokud není možné umístit koule do jejich původního postavení, začne se nová hra s rozstřelem pro původního hráče. Toto pravidlo neplatí pro 14.1-nekonečnou, kde se hra skládá z navazujících postavených trojúhelníků. Rozehraný trojúhelník bude přerušen a bude odstartován zcela nový trojúhelník podle pravidel pro normální zahajovací rozstřel (hráči rozehrávají nebo losují). Skóre má hodnotu stavu v okamžiku přerušení hry.

HRANÍ NAVAZUJÍCÍCH ROZSTŘELŮ.

V zápase, který se skládá z krátkých her, začínajících rozstřelem, vítěz předchozí hry provádí rozstřel hry následující. Organizátor turnaje však může předem vyhlásit následující odchylné úpravy tohoto pravidla:

 1. Hráči se střídají v rozstřelu.
 2. Poražený rozstřeluje.
 3. Hráč s horším skóre v počtu her rozstřeluje.

HRA PO NÁBĚZÍCH.

Během vývoje hry se hráči střídají po nábězích u stolu. Náběh hráče končí, pokud buď řádně nepotopí kouli nebo se dopustí faulu. Pokud náběh skončí bez faulu, střídající hráč akceptuje pozici na stole.

BAREVNÁ KOULE SPÍCÍ NA MANTINELU NEBO NA BÍLÉ KOULI.

Toto pravidlo se uplatní na ty strky, kdy první kontakt bílé koule směřuje na barevnou kouli, spící na mantinelu nebo na samotné bílé kouli. Poté, co bílá koule dosáhne kontaktu se spící barevnou koulí, musí strk skončit buď:

 1. potopením barevné koule do kapsy nebo
 2. kontaktem bílé koule s mantinelem nebo
 3. spící koule je donucena ke kontaktu s mantinelem (jiným než ten, na němž koule spala) nebo
 4. jiná barevná koule kontaktuje jiný mantinel, než u kterého případně spala. Nedodržení alespoň jedné ze čtyř podmínek vede na faul. (Upozornění: 14.1 a jiné hry předepisují dodatečné podmínky a pravidla pro svou hru; viz pravidla konkrétní hry). Koule, spící na počátku strku na mantinelu a následně donucená k odrazu od něj, nesplnila podmínku kontaktu s jiným mantinelem, pokud ovšem po jeho opuštění a kontaktu s jinou koulí tento mantinel nekontaktuje opakovaně. Barevná koule není pokládána za spící na mantinelu, pokud není přezkoumána a uznána za spící buď rozhodčím nebo jedním z hráčů dříve než bylo na kouli zahráno.

HRANÍ ZE ZÁHLAVÍ.

Pokud hráč rozehrává z ruky v záhlaví, musí hrát bílou kouli k místu mimo záhlaví dříve než bílá zasáhne buď mantinel nebo barevnou kouli nebo se vrátí do záhlaví.. Nedodržení tohoto postupu je faulem, pokud rozhodčí řídí zápas. V případě hry bez rozhodčího má soupeř možnost oznámit faul nebo požadovat, aby provinilý hráč rozehrál znovu s koulemi vrácenými do pozic před strkem (a bez využití sankce). Výjimka: pokud barevná koule leží vně záhlaví (a je tedy hratelná) ale tak blízko, že bílá koule se jí dotkne dříve, než sama opustí záhlaví, koule může být legálně hrána, jako by překročila přední čáru. Pokud se rozehrává koule z ruky v záhlaví a dojde k tomu, že se hráč pokusí zahrát legitimní strk, ale bílá nešťastně zasáhne barevnou uvnitř záhlaví a poté bílá opustí záhlaví, jde o faul. Pokud při stejném rozehrání bílá neopustí záhlaví, platí následující: střídající hráč má možnost ohlásit faul a sám rozehrávat z ruky nebo po vrácení koulí do původní polohy požadovat na provinilém hráči zopakování strku. Jestliže hráč za stejných podmínek záměrně vyvolá kontakt bílé koule s barevnou uvnitř záhlaví, jde o nesportovní chování.

FAUL PŘI ROZEHRÁNÍ Z RUKY.

Během umisťování bílé koule na stůl při hraní z ruky může hráč použít svou ruku nebo libovolnou část svého tága (včetně hlavičky) pro umístění bílé koule. Pokud při umisťování bílé koule dojde strkem k dopřednému pohybu bílé koule, vznikne faul, pokud nepůjde o řádný strk.

RUŠENÍ.

Pokud nehrající hráč rozptyluje svého soupeře nebo ho ruší ve hře, dopouští se faulu. Když hráč poruší pořadí ve hře nebo zahraje libovolnou kouli mimo svůj náběh, je to pokládáno za rušení.

ZAŘÍZENÍ.

Hráčům není dovoleno používat kouli, triangl ani jiná zařízení na měření šířky pro zjištění, zda bílá či barevná koule může projít mezerou atp. Pouze tágo smí být použito pro posouzení mezer atd, pokud je navíc drženo v ruce. Učinit tak jiným způsobem je faul a nesportovní chování.

ZAKÁZANÉ ZNAČKOVÁNÍ.

Pokud hráč záměrně opatřuje stůl značkami jakýmkoliv způsobem pro pomoc při odehrání strku včetně umístění křídy, dopouští se faulu.


OSMIČKA

S výjimkou přímého rozporu s těmito dodatkovými pravidly platí Všeobecná pravidla pro poolové hry

PŘEDMĚT HRY.

Osmička je hlášená hra hraná s bílou a patnácti barevnými koulemi, číslovanými od 1 do 15. Jeden hráč musí potopit koule ze skupiny, číslované 1 až 7 (celé), zatímco druhý hráč má 9 až 15 (půlené). HRÁČ, KTERÝ POTOPÍ KOULE SVÉ SKUPINY DŘÍVE, A PAK ŘÁDNĚ POTOPÍ KOULI č.8, VYHRÁVÁ HRU.

HLÁŠENÝ STRK.

V hlášeném strku nemusejí být označovány zřejmé koule a kapsy. Právem soupeře je dotaz na kouli a kapsu, pokud si není jist strkem. Strky přes mantinel a kombinace nejsou pokládány za zřejmé a mělo by se dbát na ohlášení barevné koule i zamýšlené kapsy. Při hlášení strku není nikdy nutné oznamovat detaily jako je počet mantinelů, odrazů, doteků koulí, karambolů atd. Každá koule potopená při faulu zůstává potopená bez ohledu na to zda patří hráči na strku nebo jeho soupeři. Zahajovací rozstřel není hlášený strk. Hráč, provádějící rozstřel v osmičce, smí pokračovat dalším strkem, pokud při rozstřelu legálně potopil kteroukoliv barevnou kouli.

STAVĚNÍ KOULÍ.

Koule jsou stavěny v trojúhelníku v zápatí stolu s koulí č.8 uprostřed trojúhelníku, s první koulí tvaru na zadním bodu, s půlenou koulí v jednom rohu a celou koulí v druhém rohu.

POŘADÍ PŘI ROZSTŘELU.

Vítěz rozehrání má právo rozstřelu. V osmičce vítěz každé hry rozstřeluje tu následující, pokud nebylo organizátorem turnaje stanoveno jinak. Následuje seznam možností, z nichž mohou turnajoví činovníci předem určit:

 1. Hráči se střídají v rozstřelu.
 2. Poražený rozstřeluje.
 3. Hráč s horším skóre v počtu her rozstřeluje.

LEGÁLNÍ ROZSTŘEL.

Pro provedení legálního rozstřelu musí rozstřelující hráč (s bílou koulí v záhlaví) buď

 1. potopit kouli
 2. zahrát nejméně čtyři číslované koule na mantinel.

Pokud nedokáže provést legální rozstřel, jde o faul, a střídající hráč má možnost

 1. akceptovat stůl v pozici a hrát
 2. vyžádat přestavění koulí s možností zahrát zahajovací rozstřel sám
 3. povolit provinilému hráči zopakovat rozstřel.

POTOPENÍ BÍLÉ PŘI ŘÁDNÉM ROZSTŘELU

Pokud hráč potopí bílou při rozstřelu, je to faul, všechny potopené koule zůstanou potopené
(s výjimkou koule č.8: viz pravidlo 4.8), a stůl je otevřený.
Upozornění: střídající hráč rozehrává z ruky v záhlaví a nesmí hrát na cílovou kouli, která se nachází v záhlaví, pokud ovšem předtím nezahraje bílou přes přední čáru a bílá se teprve pak nevrátí do záhlaví, aby zasáhla cílovou kouli.

BAREVNÉ KOULE VYHOZENÉ ZE STOLU PŘI ROZSTŘELU.

Pokud hráč způsobí, že barevná koule vyskočí ze stolu při rozstřelu, jde o faul a střídající hráč má možnost buď

 1. akceptovat stůl v pozici a hrát
 2. hrát z ruky v záhlaví.

KOULE Č.8 POTOPENÁ PŘI ROZSTŘELU.

Pokud je při rozstřelu potopena koule č.8, může rozstřelující hráč vyžádat svůj nový rozstřel nebo po umístění koule č.8 na zadní bod pokračovat ve hře. Pokud hráč při rozstřelu potopí současně s koulí č.8 i bílou kouli, má střídající hráč možnost nového rozstřelu nebo po vrácení koule č.8 na zadní bod rozehrát z ruky v záhlaví.

OTEVŘENÝ STŮL.

Stůl je otevřený, pokud zatím nebyl proveden výběr skupiny (půlené nebo celé). Je-li stůl otevřený, je povoleno hrát přes celou kouli na půlenou a obráceně. Poznámka: stůl je vždy otevřený okamžitě po rozstřelu. Dokud je stůl otevřený, je povoleno zasáhnout nejprve libovolnou celou nebo půlenou v procesu potápění hlášené celé nebo půlené koule. Přesto, pokud je stůl otevřený a koule č.8 je kontaktována jako první, jde o faul a žádná půlená ani celá není připsána ve prospěch hráče na strku. Hráč na strku ztrácí své pořadí; střídající hráč získá bílou do ruky; všechny potopené koule zůstávají potopené a střídající hráč rozehrává na stole, který je nadále otevřený. Při otevřeném stolu všechny nesprávně potopené koule zůstávají potopené.

VÝBĚR SKUPINY.

Výběr půlených nebo celých není určen rozstřelem, ani když potopené koule patří do jedné nebo obou skupin. Stůl je vždy otevřený bezprostředně po rozstřelu. Výběr skupiny je určen teprve v okamžiku, kdy po rozstřelu hráč legálně potopí ohlášenou kouli. Když jsou skupiny určeny a hráč chybně zasáhne a potopí kouli ze soupeřovy skupiny, soupeř musí ohlásit jeho faul dřív než je zahrána další koule. Když to opomene, hráč automaticky přebírá jako svou tu skupinu koulí (plných nebo půlených), na kterou naposledy hrál v probíhajícím náběhu.

ŘÁDNÝ STRK.

Při každém strku (s výjimkou rozstřelu a pokud je stůl otevřený) musí hráč na strku nejprve zasáhnout jednu z koulí své skupiny 

 1. potopit číslovanou kouli
 2. dosáhnout, aby bílá nebo některá číslovaná koule kontaktovala mantinel.

UPOZORNĚNÍ: Je povoleno, aby hráč na strku odrazil bílou kouli od mantinelu dříve než kontaktuje svou barevnou kouli; přesto po kontaktu s vlastní barevnou koulí musí být barevná koule potopena, nebo bílá, případně některá číslovaná koule musí kontaktovat mantinel. Porušení tohoto požadavku je faul.

STRK NA JISTOTU.

Z taktických důvodů může hráč zvolit potopení zřejmé barevné koule a přitom přerušit své pořadí na stole s předchozím oznámením „jistota“. Strk na jistotu je definován jako řádný strk. Pokud hráč hodlá hrát jistotu při potopení zřejmé barevné koule, pak před provedením strku musí soupeři oznámit jistotu. Pokud tak neučiní a některá z jeho koulí se potopí, je povinen pokračovat dalším strkem. Všechny koule potopení při strku na jistotu zůstávají potopené.

BODOVÁNÍ.

Hráč je oprávněn pokračovat ve strcích, dokud neudělá chybu při legálním potápění koulí své skupiny. Poté, co hráč potopil všechny koule ze své skupiny, hraje na kouli č.8.

TREST ZA FAUL.

Soupeř hraje z ruky. To znamená, že hráč může umístit bílou kouli kdekoliv na stole (nemusí hrát ze záhlaví s výjimkou zahajovacího rozstřelu). Toto pravidlo brání, aby hráč dělal záměrné fauly, které by mohly dostat soupeře do nevýhody. Při rozehrání z ruky smí hráč použít ruku nebo libovolnou část svého tága (včetně hlavičky) pro umístění bílé koule. Po umístění bílé koule bude jakýkoliv dopředný pohyb, který kontaktuje bílou kouli, pokládán za faul, pokud nepůjde o řádný strk. (Rovněž viz pravidlo 3.40)

STRKY NA KOMBINACI.

Strky na kombinaci jsou povoleny. Přesto koule č.8 nesmí být použita jako první v kombinaci. Pokud se takový kontakt objeví na kouli č.8, je to faul.

NEDOVOLENĚ POTOPENÉ KOULE.

Barevná koule je pokládána za nedovoleně potopenou,

 1. tato barevná koule byla potopena ve stejném strku, kde došlo k faulu
 2. hlášená koule nebyla potopena do určené kapsy
 3. před strkem byla ohlášena jistota.

Nedovoleně potopené koule zůstávají potopené a jsou započítávány ve prospěch hráče, k jehož skupině koulí náležejí..

BAREVNÉ KOULE VYHOZENÉ ZE STOLU.

Pokud některá barevná koule vyskočí ze stolu, jde o faul a ztrátu pořadí, pokud nejde o kouli č.8, kde jde o ztrátu hry. Žádná vyhozená barevná koule se na stůl nevrací.

FAUL PŘI SKOKU A MASSÉ.

Vzhledem k tomu, že pravidlo „fauly bílé koule“ je pravidlem hry, jíž neřídí rozhodčí, hráč by si měl být vědomý, že bude předpokládán faul bílé koule, pokud během pokusu o skok, oblouk nebo massé bílé koule přes nebo kolem překážející koule, která není legální barevnou koulí, se tato překážející koule pohne (jedno, zda rukou, přemístěním tága nebo hráběmi).

HRANÍ KOULE č.8.

Potopení bílé nebo faul neznamená ztrátu hry při hraní na kouli č.8, pokud koule č.8 nebyla potopena ani nevyskočila ze stolu. Střídající hráč rozehrává z ruky. Poznámka: strk na kombinaci nemůže být nikdy použit pro legální potopení koule č.8 s výjimkou toho, že koule č.8 byla první zasaženou koulí v sekvenci strku.

ZTRÁTA HRY.

Hráč ztrácí hru, pokud se dopustí některého z následujících přestupků:

 1. Fauluje při potopení koule č.8 (výjimka: viz Koule č.8 potopená při rozstřelu)
 2. Potopí kouli č.8 ve stejném strku jako poslední ze své skupiny koulí
 3. Kdykoliv způsobí vyhození koule č.8 ze stolu
 4. Potopí kouli č.8 do jiné než určené kapsy
 5. Potopí kouli č.8 v situaci, kdy to není legální koule pro hru

Poznámka: Všechny přestupky musejí být ohlášeny dříve než byl proveden jiný strk, neboť jinak se vychází z předpokladu, že k žádnému přestupku nedošlo.

PATOVÁ HRA.

Pokud po třech navazujících střídáních u stolu pro každého hráče (6 střídání celkem), rozhodne rozhodčí (pokud není, odsouhlasí oba hráči), že pokus o potopení nebo přemístění barevné koule způsobí ztrátu hry, koule budou vráceny do výchozího tvaru na stůl a nový rozstřel provede původní hráč, který pro patovou hru rozstřeloval. Pravidlo o patové hře může být použito bez ohledu na počet koulí na stole.
UPOZORNĚNÍ: Tři navazující fauly jednoho hráče v osmičce neznamenají ztrátu hry.


DEVÍTKA

S výjimkou přímého rozporu s těmito dodatkovými pravidly platí Všeobecná pravidla pro poolové hry.

PŘEDMĚT HRY.

Devítka se hraje s devíti barevnými koulemi číslovanými od jedné do devíti a s bílou koulí. První koulí, kterou bílá koule kontaktuje, musí při každém strku být koule s nejnižším číslem na stole, ale koule nemusejí být potopeny v pořadí. Pokud hráč potopí některou kouli při legálním strku, zůstává u stolu pro další strk a pokračuje, dokud nemine, nefauluje nebo nevyhraje hru potopením koule č.9. Pokud se mine, střídající hráč musí hrát z pozice zanechané předchozím hráčem, po faulu však smí střídající hráč rozehrát z ruky kdekoliv na stole. Hráči nejsou povinni hlásit žádný strk. Zápas končí, když jeden z hráčů vyhraje požadovaný počet her.

STAVĚNÍ KOULÍ.

Barevné koule jsou zformovány do kosočtverce, s koulí č.1 v jeho čele a na zadním bodu, s koulí č.9 ve středu kosočtverce a s ostatními koulemi v náhodném pořadí s co nejtěsnější vzájemnou polohou. Rozehrává se z ruky v záhlaví.

POŘADÍ PŘI ROZSTŘELU.

Vítěz rozehrání má právo rozstřelu. V devítce vítěz každé hry rozstřeluje tu následující, pokud nebylo organizátorem turnaje stanoveno jinak. Následuje seznam možností, z nichž mohou turnajoví činovníci předem určit:

 1. Hráči se střídají v rozstřelu.
 2. Poražený rozstřeluje.
 3. Hráč s horším skóre v počtu her rozstřeluje.

ŘÁDNÝ ROZSTŘEL.

Pravidla řídící rozstřel jsou stejná jako pro ostatní strky s výjimkami:

 1. Rozstřelující hráč musí zasáhnout nejprve kouli č.1 a buď potopit kouli nebo přivést nejméně čtyři číslované koule na mantinel.
 2. Pokud je bílá koule potopena nebo vyhozena ze stolu nebo nejsou splněny požadavky na zahajovací rozstřel, jde o faul a střídající hráč rozehrává z ruky kdekoliv na stole.
 3. Pokud rozstřelující hráč způsobí rozstřelem vyskočení barevné koule ze stolu, jde o faul a střídající hráč rozehrává z ruky kdekoliv na stole. Barevná koule není vrácena do hry (výjimka: pokud jde o kouli č.9, je vrácena na podélnou čáru k zadnímu bod).

POKRAČOVÁNÍ HRY.

Při strku, který následuje bezprostředně po řádném rozstřelu, může hráč na strku zahrát „push out“ (viz pravidlo 5.6). Pokud hráč na strku potopí jednu nebo více koulí při řádném rozstřelu, pokračuje ve hře, dokud nemine, nefauluje nebo nevyhraje hru. Jestliže hráč mine nebo fauluje, druhý hráč začíná svůj náběh a hraje, dokud sám nemine, nefauluje nebo nevyhraje. Hra končí, když je potopena koule č.9 při legálním strku nebo když je hra zrušena v důsledku vážného porušení pravidel.

PUSH OUT.

Hráč, který zahrává strk bezprostředně po řádném rozstřelu, může hrát push out ve snaze přemístit bílou kouli do lepší polohy pro možnosti, které následují. Při push outu nemusí bílá koule kontaktovat žádnou barevnou kouli ani mantinel, avšak všechna ostatní pravidla o faulech dále platí. Hráč musí před strkem oznámit svůj záměr hrát push out, jinak je strk považován za normální strk. Žádná koule potopená při push outu není započítána a zůstává potopená s výjimkou koule č.9. Následně po řádném push outu smí střídající hráč hrát z dosažené pozice nebo vrátit strk zpět hráči, který push out zahrál. Push out není pokládán za faul, pokud nebylo porušeno žádné pravidlo (s výjimkou pravidla 5.8 a 5.9). Nesprávný push out je trestán podle typu způsobeného faulu. Pokud hráč potopí bílou kouli při rozstřelu, střídající hráč nemůže hrát push out.

FAULY.

Když hráč způsobí faul, musí zanechat hry na stole a žádná z koulí potopených při chybném strku není vrácena do hry (výjimka: pokud byla potopena koule č.9, je vrácena na podélnou čáru k zadnímu bodu). Střídající hráč získá hru z ruky; před svým prvním strkem smí umístit bílou kouli kdekoliv na stole. Pokud se hráč dopustí několika faulů při strku, jsou počítány jako pouze jeden faul.

CHYBNÝ STRK.

Pokud první barevná koule, kontaktovaná bílou koulí, není koule s nejnižším číslem na stole, jde o faul.

ŽÁDNÝ MANTINEL.

Pokud nebyla potopena žádná barevná koule a poté, co bílá koule kontaktuje barevnou kouli, žádná koule nedojde na mantinel, vznikne faul.

HRA Z RUKY.

Při hraní z ruky smí hráč umístit bílou kouli kdekoliv na stole s výjimkou kontaktu s barevnou koulí. Smí pokračovat v nastavování pozice bílé koule, dokud nezahraje strk.

BAREVNÉ KOULE VYSKOČENÉ ZE STOLU.

Nepotopená koule je pokládána za zahranou mimo stůl, pokud skončí jinde než na ploše stolu. Zahrání barevné koule mimo stůl je faul. Vyskočené barevné koule nejsou vraceny do hry (výjimka: pokud jde o kouli č.9, je vrácena na podélnou čáru k zadnímu bodu) a hra pokračuje.

FAUL PŘI SKOKU A MASSÉ.

Hraje-li se zápas bez rozhodčího, bude pokládáno za faul na bílé kouli, pokud během pokusu o skok, oblouk nebo massé bílé koule přes nebo kolem překážející barevné koule, dojde k pohybu překážející koule (bez ohledu zda byla pohnuta rukou, tágem nebo hráběmi).

TŘI NAVAZUJÍCÍ FAULY.

Pokud hráč fauluje třikrát za sebou ve třech navazujících strcích, aniž by provedl mezilehlý legální strk, ztrácí hru. Tři fauly se musí vyskytnout v jedné hře. Mezi druhým a třetím faulem musí být uskutečněno varování. Hráčův náběh začíná, když je oprávněn převzít strk a končí na konci strku, při němž mine, faule nebo vyhraje, případně pokud fauluje mezi strky.

PAT.

Pokud rozhodčí dojde k závěru, že žádný z hráčů se nesnaží zvítězit v dané situaci, oznámí tento závěr a každý hráč dostane tři střídání u stolu navíc. Pak, pokud rozhodčí cítí, že nedošlo k pokroku pro vyřešení, ohlásí danou hru za patovou a původní hráč, který ji rozstřeloval, provede její nový rozstřel.

KONEC HRY.

Při zahajovacím rozstřelu se pokládá hra za zahájenou, jakmile je bílá koule zasažena hlavičkou tága. Při zahajovacím rozstřelu musí být legálně zasažena koule č.1. Hra končí na konci řádného strku, v němž je potopena koule č.9 nebo když hráč ztratí hru v důsledku faulu.


ČTRNÁCTKA

S výjimkou, kdy je v přímém rozporu s těmito dodatkovými pravidly, platí Všeobecná pravidla pro poolové hry

PŘEDMĚT HRY.

14.1 je hlášená hra.. Hráč musí nahlásit kouli a kapsu. Hráč je odměněn jedním bodem za každou korektně ohlášenou a potopenou kouli při řádném strku a je oprávněn pokračovat ve svém náběhu, až buď nepotopí ohlášenou kouli nebo způsobí faul. Hráč může potopit prvních 14 koulí, ale dříve než může pokračovat v náběhu hraním na patnáctou (a poslední zbývající) kouli na stole, 14 potopených koulí je nastaveno do trojúhelníku s tou výjimkou, že čelní místo je volné. Hráč se pak pokusí potopit 15. kouli způsobem, aby zformované koule byly rozraženy a on mohl pokračovat ve hře. Hráč, který dosáhne dříve než soupeř předem určeného bodového součtu pro hru (obvykle 150 na velkých turnajích nebo libovolný nižší odsouhlasený součet v příležitostných hrách), vyhrává hru.

HRÁČI.

Dva nebo dva týmy.

POUŽITÉ KOULE.

Standardní sada barevných koulí, číslovaných 1-15, plus bílá koule.

VÝCHOZÍ TVAR.

Standardní trojúhelníkový tvar s čelní koulí na zadním bodu, koule č.1 v pravém rohu tvaru, koule č.5 v levém rohu z pohledu stavějícího hráče. Ostatní koule jsou umístěny náhodně a musejí se dotýkat svých sousedů.

BODOVÁNÍ.

Každá legálně potopená koule se počítá za jeden bod pro hráče, který ji potopil.

ZAHAJOVACÍ ROZSTŘEL.

Hráč, který startuje zápas, musí buď

 1. ohlásit kouli a kapsu, do které tato koule bude potopena, a realizovat strk
 2. dosáhnout toho, aby bílá koule kontaktovala kouli a pak mantinel a navíc způsobit, aby aspoň dvě barevné koule kontaktovaly mantinel.

Porušení libovolného z výše uvedených požadavků je chyba rozstřelu. Skóre provinilého hráče je zatíženo dvěma trestnými body za každou chybu rozstřelu. Navíc má soupeř na výběr

 1. akceptovat stůl v pozici a hrát
 2. při obnoveném výchozím tvaru požadovat od provinilého hráče zopakování zahajovacího rozstřelu.

Tato volba pokračuje, dokud rozstřel končí chybou nebo dokud soupeř neakceptuje stůl v pozici. Pravidlo o třech navazujících faulech se nevztahuje na chybu rozstřelu. Pokud startující hráč potopí bílou kouli při řádném zahajovacím rozstřelu, je ohodnocen faulem a zatížen jedním trestným bodem, který je používán spolu s „Tresty za navazující fauly“. Střídající hráč je odměněn hrou z ruky v záhlaví a s barevnými koulemi v  pozici.

PRAVIDLA HRY.

Legálně potopená koule opravňuje hráče na strku pokračovat, dokud nezkazí řádné potopení ohlášené koule při strku. Hráč může hrát libovolnou kouli dle svého výběru, ale před strkem je povinen určit hlášenou kouli a hlášenou kapsu. Nemusí oznamovat žádné podrobnosti jako srážky koulí, odrazy, kombinace nebo mantinely (vše z toho je povoleno). Každá navíc potopená koule při legálním strku je započítána jako jeden bod ve prospěch hráče na strku.

 

Při každém strku musí hráč dosáhnout toho, aby bílá koule kontaktovala barevnou kouli a pak

 1. potopit barevnou kouli
 2. vyvolat kontakt bílé nebo libovolné barevné koule s mantinelem.

Nedodržení těchto požadavků je faul.
Je-li potopena čtrnáctá koule, hra se okamžitě zastaví s patnáctou koulí ve své pozici na stole. Čtrnáct potopených koulí je pak postaveno do trojúhelníku (s mezerou na zadním bodu v čele trojúhelníku). Hráč pak běžně pokračuje potopením patnácté (nebo také brejkové) koule takovým způsobem, aby bílá koule narazila do tvaru a rozrazila koule pro možnost pokračování ve hře. Hráč však není povinen hrát na patnáctou kouli; může hrát na libovolnou kouli, kterou zvolí. Způsob nastavení koulí v různých situacích po potopení čtrnácté koule ukazuje níže umístěný diagram:
Hráč může ohlásit jistotu místo barevné koule (pro účely obrany). Hraní jistoty je legální, ale musí být v souladu se všemi platnými pravidly. Náběh hráče končí, pokud zahraje jistotu, a koule potopené do kapes se nebodují. Každá barevná koule, potopená při hlášené jistotě je vrácena na stůl na podélnou čáru k zadnímu bodu.
Hráč nesmí uchopit, dotýkat se nebo libovolným jiným způsobem ovlivňovat kouli, putující při strku ke kapse nebo postavenému trojúhelníku (včetně chycení koule, která vstoupila do kapsy, rukou vloženou do kapsy). Pokud tak učiní, je zatížen speciálním „záměrným faulem“ a je potrestán jedním bodem za faul a dalšími patnácti trestnými body do celkového počtu šestnácti bodů. Střídající hráč pak má na výběr

 1. akceptování stolu v pozici s hraním z ruky v záhlaví
 2. vrácení všech patnácti koulí do výchozího tvaru s požadavkem, aby provinilý hráč rozehrál dle pravidel pro zahajovací rozstřel.

Jestliže patnáctá (nepotopená) koule, případně bílá koule překáží trojúhelníku spuštěnému přímo dolů do pozice pro umístění výchozího tvaru na stůl, viz diagram, který určuje správný postup pro přemístění koulí. (Přeškrtnuté bloky představují ty situace,v nichž nedochází k překážení a kde obě koule zůstávají na svých místech.)
Pokud hráč rozehrává z ruky v záhlaví (např. po potopení bílé koule) a všechny barevné koule se nacházejí v záhlaví, pak barevná koule, ležící nejblíže přední čáře, smí být na hráčův požadavek přemístěna na zadní bod. Pokud dvě nebo více koulí je ve stejné vzdálenosti od přední čáry, hráč může rozhodnout, kterou ze stejně vzdálených koulí si přeje přemístit.
14.1 - Co dělat, když


Bílá koule leží -->
15. koule leží

V trojúhelníku

Mimo trojúhelník a mimo přední bod *

Na předním bodu *

V trojúhelníku

15.koule: zadní bod
bílá koule: v záhlaví

15.koule: přední bod
Bílá koule: v pozici

15.koule: středový bod
Bílá koule: v pozici

Potopená

15.koule: zadní bod
bílá koule: v záhlaví

15.koule: zadní bod
Bílá koule: v záhlaví

15.koule: zadní bod
Bílá koule: v pozici

V záhlaví, ale mimo přední bod *

15.koule: v pozici
bílá koule: přední bod

---
---

---
---

Mimo záhlaví a mimo trojúhelník

15.koule: v pozici
bílá koule: v záhlaví

---
---

---
---

Na předním bodu *

15.koule: v pozici
bílá koule: středový bod

---
---

* překáží umístění koule
na přední bod

NEDOVOLENĚ POTOPENÉ KOULE.

Všechny jsou vráceny na podélnou čáru k zadnímu bodu. Žádná penalizace.

b. BAREVNÉ KOULE VYSKOČENÉ ZE STOLU.

Strk je faul. Každá vyskočená koule je vrácena na podélnou čáru k zadnímu bodu poté, co se všechny koule zastaví.

c. BÍLÁ KOULE PO VYHOZENÍ ZE STOLU NEBO PO POTOPENÍ.

Střídající hráč rozehrává z ruky v záhlaví, pokud využití pravidel 6.7.2, 6.7.5 nebo 6.12 (níže) nevede na faul provinilého hráče, který předepisuje odchylné volby nebo postupy.

d. TRESTY ZA FAULY.

Jeden bod je přisouzen každému faulu; Upozornění: přísnější tresty jsou za záměrné fauly (pravidlo 6.7.5) a třetí navazující faul (pravidlo 6.12 níže). Střídající hráč akceptuje postavení bílé koule, pokud nešlo o vyhozenou či potopenou bílou kouli, záměrný faul (pravidlo 6.7.5) nebo třetí navazující faul.

e. TRESTY ZA NAVAZUJÍCÍ FAULY.

Pokud hráč způsobí faul, je zatížen jedním trestným bodem (nebo příslušně více) spolu se záznamem, který označuje, že hráč je „po faulu“. Hráč zůstává „po faulu“ do svého následujícího pokusu, kdy může toto označení vymazat úspěšným potopením hlášené koule nebo provedením řádné jistoty. Pokud se mu tyto požadavky nepodaří během následujícího přístupu ke stolu splnit, je zatížen dalším trestným bodem. Jeho označení se změní na „po dvou faulech“. Pokud nedokáže splnit požadavky úspěšného potopení hlášené koule nebo provedení řádné jistoty při svém třetím navazujícím pokusu na stole, je zatížen patnácti trestnými body (celkem 18 bodů za tři navazující body se rovná –18 bodům). Provedení třetího navazujícího faulu automaticky vymazává záznam provinilého hráče o faulech. Střídající hráč pak má možnost výběru (1) akceptovat stůl v pozici nebo (2) nechat všech patnáct koulí přestavit do trojúhelníku a nechat provinilého hráče provést rozstřel podle požadavků na zahajovací rozstřel. Mělo by být zdůrazněno, že navazujících faulů se musí hráč dopustit v navazujících střídáních u stolu, nikoliv pouze v navazujících nábězích. Například, když hráč končí náběh 6 s faulem, postaví se ke stolu pro náběh 7 a fauluje (je „po dvou faulech“), a pak startuje náběh 8 řádně potopenou koulí, po čemž potopí bílou kouli, nedopustil se tří navazujících faulů, i když fauly vznikly ve třech následujících nábězích. Jakmile řádně potopil kouli při zahájení náběhu 8, vyčistil dva fauly. Bude však samozřejmě „po faulu“, když bude hrát první strk v náběhu 9.

f. ZÁPIS SKÓRE.

Udělování trestných bodů může vést na záporné skóre. Průběžné skóre se čte „minus jedna“, „minus dva“, „minus patnáct“ atd. (hráč může vyhrát hru se ziskem 150, zatímco jeho soupeř pouze dvakrát fauloval. Konečné skóre bude 150 ku –2). Pokud hráč fauluje při strku, v němž nepotopil kouli, trestný bod se odečte od jeho skóre na konci předchozího náběhu. Pokud hráč fauluje a potopí kouli ve stejném strku, koule se vrátí na podélnou čáru k zadnímu bodu (není ohodnocena) a trestný bod je odečten na konci předchozího náběhu.

g. PAT.

Pokud rozhodčí dojde k závěru, že žádný z hráčů se nesnaží zvítězit v dané situaci, oznámí tento závěr a každý hráč dostane tři střídání u stolu navíc. Pak, pokud rozhodčí cítí, že nedošlo k pokroku pro vyřešení, ohlásí danou hru za patovou a původní hráč, který prováděl úvodní rozstřel, musí provést nový úvodní rozstřel.

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies